VỀ JASSO

VỀ JASSO

JASSO (Japan Student Services Organization) là pháp nhân hành chính độc lập, trực thuộc Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ (MEXT).

Là cơ quan trung tâm dẫn đầu trong việc hỗ trợ sinh viên, tiến hành một cách tổng hợp các hoạt động cho vay học bổng, hỗ trợ du học sinh và hỗ trợ sinh hoạt cho sinh viên. Mục đích là đào tạo nguồn nhân lực có tính sáng tạo cao, giàu tính nhân văn, gánh vác xã hội trong tương lai đồng thời tăng cường sự hiểu biết, giao lưu quốc tế.

Hoạt động cho vay học bổng

Tiến hành hoạt động cho vay học bổng dành cho sinh viên Nhật Bản có thành tích xuất sắc nhưng gặp khó khăn trong học tập vì lý do kinh tế.

Ngoài ra, chúng tôi cũng tiến hành hoàn thiện chế độ học bổng đáp ứng nhu cầu đa dạng của sinh viên, cải tiến thủ tục đăng ký, cung cấp đầy đủ thông tin liên quan tới học bổng cũng như tiến hành thu hồi các khoản vay một cách hợp lý.

Hoạt động hỗ trợ du học sinh

Tiến hành các hoạt động cấp học bổng cho du học sinh, thực hiện các chương trình giao lưu giữa các du học sinh, cải tiến thủ tục nhập học dựa trên kỳ thi du học Nhật Bản (EJU) v.v, thu thập và cung cấp thông tin liên quan tới du học.

Hoạt động hỗ trợ sinh hoạt cho sinh viên

Tiến hành thu thập, phân tích và cung cấp thông tin về những hoạt động hữu ích liên quan tới hỗ trợ sinh hoạt cho sinh viên, đóng góp vào các hoạt động hỗ trợ sinh hoạt cho sinh viên do các trường đại học tổ chức.

Ngoài ra, thông qua các hoạt động thực tập, chúng tôi cũng góp phần hỗ trợ hoàn thiện các dịch vụ dành cho sinh viên các trường đại học v.v.

JASSO hiện tại có 5 Văn phòng đại diện tại nước ngoài bao gồm: Indonesia, Thái Lan, Hàn Quốc, Malaysia và Việt Nam.

DSCN1834.JPG

Trang web của JASSO:

Tiếng Nhật : http://www.jasso.go.jp/

Tiếng Anh  : http://www.jasso.go.jp/en/index.html

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon

Văn phòng đại diện của Tổ chức hỗ trợ sinh viên Nhật Bản tại Việt Nam

JASSO VIETNAM OFFICE

Address 

​​Tel

​​Email

: 4th floor, CornerStone Building, 16 Phan Chu Trinh Str., Hoan Kiem Dist., Hanoi

: +84-24-3710-0226

Fax

Facebook

: 024-3266-8150

: facebook.com/JASSO.Vietnam/

独立行政法人日本学生支援機構

Copyright © JASSO. All rights reserved.