THÔNG TIN TRƯỜNG HỌC

TRƯỜNG DẠY NGHỀ

TRƯỜNG DẠY NGHỀ

Hiệp hội các trường dạy nghề toàn quốc

Hiệp hội các trường dạy nghề Tokyo

Danh sách các Trường dạy nghề tiếp nhận du học sinh (Hiệp hội đào tạo kỹ thuật và đào tạo nghề)

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon

Văn phòng đại diện của Tổ chức hỗ trợ sinh viên Nhật Bản tại Việt Nam

JASSO VIETNAM OFFICE

Address 

​​Tel

​​Email

: 4th floor, CornerStone Building, 16 Phan Chu Trinh Str., Hoan Kiem Dist., Hanoi

: +84-24-3710-0226

Fax

Facebook

: 024-3266-8150

: facebook.com/JASSO.Vietnam/

独立行政法人日本学生支援機構

Copyright © JASSO. All rights reserved.