THÔNG TIN TRƯỜNG HỌC

TRƯỜNG KỸ THUẬT CHUYÊN NGHIỆP

TRƯỜNG KỸ THUẬT CHUYÊN NGHIỆP

Tìm hiểu thông tin

Hiệp hội các trường kỹ thuật chuyên nghiệp quốc lập Trung tâm giao lưu quốc tế

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon

Văn phòng đại diện của Tổ chức hỗ trợ sinh viên Nhật Bản tại Việt Nam

JASSO VIETNAM OFFICE

Address 

​​Tel

​​Email

: 4th floor, CornerStone Building, 16 Phan Chu Trinh Str., Hoan Kiem Dist., Hanoi

: +84-24-3710-0226

Fax

Facebook

: 024-3266-8150

: facebook.com/JASSO.Vietnam/

独立行政法人日本学生支援機構

Copyright © JASSO. All rights reserved.