THÔNG TIN TRƯỜNG HỌC

SAU ĐẠI HỌC

SAU ĐẠI HỌC

Tìm hiểu thông tin

Thông tin Sau đại học (JASSO)

Tra cứu các trường Sau đại học (JAPAN STUDY SUPPORT)

Tìm kiếm các nhà nghiên cứu

・ Researchmap

・ J-GLOBAL

Tra cứu luận văn

・ CiNii Articles

・ Article Search Qross

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon

Văn phòng đại diện của Tổ chức hỗ trợ sinh viên Nhật Bản tại Việt Nam

JASSO VIETNAM OFFICE

Address 

​​Tel

​​Email

: 4th floor, CornerStone Building, 16 Phan Chu Trinh Str., Hoan Kiem Dist., Hanoi

: +84-24-3710-0226

Fax

Facebook

: 024-3266-8150

: facebook.com/JASSO.Vietnam/

独立行政法人日本学生支援機構

Copyright © JASSO. All rights reserved.