THÔNG TIN TRƯỜNG HỌC

SAU ĐẠI HỌC

TRƯỜNG KỸ THUẬT CHUYÊN NGHIỆP

CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC TIẾNG NHẬT

>

ĐẠI HỌC (KHOA), CAO ĐẲNG

TRƯỜNG DẠY NGHỀ

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon

Văn phòng đại diện của Tổ chức hỗ trợ sinh viên Nhật Bản tại Việt Nam

JASSO VIETNAM OFFICE

Address 

​​Tel

​​Email

: 4th floor, CornerStone Building, 16 Phan Chu Trinh Str., Hoan Kiem Dist., Hanoi

: +84-24-3710-0226

Fax

Facebook

: 024-3266-8150

: facebook.com/JASSO.Vietnam/

独立行政法人日本学生支援機構

Copyright © JASSO. All rights reserved.