HỌC BỔNG

HỌC BỔNG CỦA CÁC TRƯỜNG

HỌC BỔNG CỦA CÁC TRƯỜNG

Hãy liên hệ với trường theo học ở Nhật Bản để biết thông tin chi tiết. Đồng thời sẽ có hướng dẫn từ các trường nên hãy đăng ký theo hướng dẫn đó.

Thông tin học bổng của các trường xin xem đường link bên dưới:

Tiếng Nhật :

Tiếng Anh  :

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon

Văn phòng đại diện của Tổ chức hỗ trợ sinh viên Nhật Bản tại Việt Nam

JASSO VIETNAM OFFICE

Address 

​​Tel

​​Email

: 4th floor, CornerStone Building, 16 Phan Chu Trinh Str., Hoan Kiem Dist., Hanoi

: +84-24-3710-0226

Fax

Facebook

: 024-3266-8150

: facebook.com/JASSO.Vietnam/

独立行政法人日本学生支援機構

Copyright © JASSO. All rights reserved.