HỌC BỔNG

HỌC BỔNG CỦA CÁC TỔ CHỨC TƯ NHÂN, CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

HỌC BỔNG CỦA CÁC TỔ CHỨC TƯ NHÂN, CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

Hầu hết trong các trường hợp, du học sinh sẽ trực tiếp đăng ký với tổ chức cấp học bổng. Cũng có trường hợp đăng ký thông qua trường định theo học sau khi quyết định nhập học.Hãy liên hệ với trường theo học ở Nhật Bản hoặc các tổ chức cấp học bổng để biết thông tin chi tiết.

Thông tin học bổng của các tổ chức tư nhân, chính quyền địa phương xin xem đường link bên dưới:

Tiếng Nhật :

Tiếng Anh  :

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon

Văn phòng đại diện của Tổ chức hỗ trợ sinh viên Nhật Bản tại Việt Nam

JASSO VIETNAM OFFICE

Address 

​​Tel

​​Email

: 4th floor, CornerStone Building, 16 Phan Chu Trinh Str., Hoan Kiem Dist., Hanoi

: +84-24-3710-0226

Fax

Facebook

: 024-3266-8150

: facebook.com/JASSO.Vietnam/

独立行政法人日本学生支援機構

Copyright © JASSO. All rights reserved.