HỌC BỔNG

Nhật Bản có nhiều chế độ hỗ trợ chi phí cho du học sinh ví dụ như chế độ miễn hoặc giảm học phí, chế độ học bổng v.v., tuy nhiên cần lưu ý những điểm sau:

  • Có nhiều học bổng được đăng ký sau khi nhập học.

  • Hầu như không có học bổng có thể chi trả toàn bộ kinh phí du học.

  • Làm thêm không thể chi trả được cả học phí và sinh hoạt phí.

Hãy lập kế hoạch tài chính một cách cẩn thận trước khi sang Nhật.

Có nhiều học bổng dành cho du học sinh đưa ra điều kiện khi đăng ký là du học sinh đó cần có tư cách lưu trú “du học”. Đại đa số những người có quốc tịch Nhật Bản hoặc có tư cách lưu trú “lưu trú gia đình” không thuộc đối tượng được ứng tuyển.

Ngoài ra, tùy loại học bổng sẽ có những điều kiện ứng tuyển quy định về tuổi tác, quốc tịch, trường theo học tại Nhật Bản và lĩnh vực chuyên môn v.v.

HỌC BỔNG CHÍNH PHỦ NHẬT BẢN (MEXT)

HỌC BỔNG CỦA CÁC TỔ CHỨC TƯ NHÂN, CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

HỌC BỔNG JASSO

HỌC BỔNG CỦA CÁC TRƯỜNG

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon

Văn phòng đại diện của Tổ chức hỗ trợ sinh viên Nhật Bản tại Việt Nam

JASSO VIETNAM OFFICE

Address 

​​Tel

​​Email

: 4th floor, CornerStone Building, 16 Phan Chu Trinh Str., Hoan Kiem Dist., Hanoi

: +84-24-3710-0226

Fax

Facebook

: 024-3266-8150

: facebook.com/JASSO.Vietnam/

独立行政法人日本学生支援機構

Copyright © JASSO. All rights reserved.