KỲ THI DU HỌC NHẬT BẢN

THÔNG TIN KỲ THI

THÔNG TIN KỲ THI

ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ

Hà Nội:

Trường Đại học Ngoại thương

Khoa Tiếng Nhật

91 Phố Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024-3775-0639, Ext.565

Email: khoatiengnhat@ftu.edu.vn

Tp. Hồ Chí Minh:

Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn 

Phòng Hợp tác quốc tế & Phát triển dự án quốc tế 

10 - 12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, Phường Bến Nghé, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028-3829-3828, Ext.114

Email      : icd@hcmussh.edu.vn

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ

  • Đơn đăng ký (miễn phí tại địa điểm nộp hồ sơ)

  • 3 ảnh 3cm x 4cm

  • Lệ phí dự thi: 145.000 đồng

THỜI GIAN ĐĂNG KÝ VÀ DỰ THI

Năm 2019

Ngày thi: Chủ nhật, ngày 16/6/2019

Thời hạn nộp hồ sơ: Thứ ba, 12/2/2019 đến ngày Thứ sáu, 08/3/2019

Lần 1

Ngày thi: Chủ nhật, ngày 10/11/2019

Thời hạn nộp hồ sơ: Thứ hai, 01/7/2019 đến ngày Thứ sáu, 26/7/2019

Lần 2

 
 

Năm 2018

Ngày thi: Chủ nhật, ngày 17/6/2018

Thời hạn nộp hồ sơ: Thứ ba, 13/2/2018 đến ngày Thứ sáu, 9/3/2018

Lần 1

Ngày thi: Chủ nhật, ngày 11/11/2018

Thời hạn nộp hồ sơ: Thứ hai, 2/7/2018 đến ngày Thứ sáu, 27/7/2018

Lần 2

Năm 2017

 

Ngày thi: Chủ nhật, ngày 18/6/2017

Thời hạn nộp hồ sơ: Thứ hai, 13/2/2017 đến ngày Thứ sáu, 10/3/2017

Lần 1

Ngày thi: Chủ nhật, ngày 12/11/2017

Thời hạn nộp hồ sơ: Thứ hai, 3/7/2017 đến ngày Thứ sáu, 28/7/2017

Lần 2

Thông tin chi tiết xin tham khảo trang web của Đại học Ngoại thương, Khoa tiếng Nhật:

Văn phòng đại diện của Tổ chức hỗ trợ sinh viên Nhật Bản tại Việt Nam

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon

Văn phòng đại diện của Tổ chức hỗ trợ sinh viên Nhật Bản tại Việt Nam

JASSO VIETNAM OFFICE

Address 

​​Tel

​​Email

: 4th floor, CornerStone Building, 16 Phan Chu Trinh Str., Hoan Kiem Dist., Hanoi

: +84-24-3710-0226

Fax

Facebook

: 024-3266-8150

: facebook.com/JASSO.Vietnam/

独立行政法人日本学生支援機構

Copyright © JASSO. All rights reserved.